První ve výši 50 tisíc korun půjde na podporu místní pečovatelské služby. V Miletíně jsou tyto služby poskytovány ve dvou domech, o klienty zde a v terénu se stará jedna pracovnice. Finance od Královéhradeckého kraje pomohou na mzdové prostředky.

Pátého listopadu se v Miletíně uskuteční slavnostní galavečer k dvoustému výročí narození autora Kytice K. J. Erbena. Organizátoři připravují řadu překvapení, mimo jiné jsou pozváni i potomci slavného rodáka. Město na tuto akci obdrželo 20 tisíc korun.

 Další z grantů rovněž poskytl kraj, za 30 tisíc korun bude zrestaurována skulptura Panny Marie na bývalém popravišti u naučné stezky. ,,Socha je ve velmi špatném stavu. Je z růžového pískovce, který není tak kvalitní jako jiné druhy, řádili zde i vandalové,“ sdělil nám starosta Miletína Miroslav Nosek. Dále ho těší, že naučná stezka K. J. Erbena, která byla otevřena vloni, je veřejností hojně navštěvována. ⋌(ter)