Podali jsme v letošním roce celkem 30 žádostí o různé dotace a v plných dvaceti jsme byli úspěšní. Po sečtení zjistíme, že jsme rozpočet posílili o nějakých 26 492 091 korun, což je super. Kromě získaných financí z dotací jsme pokračovali v postupné rekonstrukci místních komunikací a chodníků, vystavěli jsme venkovní učebnu, vysázeli celkem tři nové aleje, v lesích pak 2500 nových stromků, občan Miletína Bedřich Hak získal titul Osobnost roku 2009 v rámci Královéhradeckého a Pardubického kraje, pokračovali jsme v úpravách hřbitova, kde vzniklo nové sociální zařízení, kompletně zrekonstruována je přístupová cesta ze žulových kostek, přibylo osvětlení na cestě ke hřbitovu a podobně. Mohl bych dále a dále pokračovat. Miletín měl rok 2009 skutečně úspěšný, a to hlavně díky všem vstřícným lidem, kterých je zde opravdu hodně.

V roce 2010 se zaměříme na čtyři hlavní akce, a to je vybudování víceúčelového domu, rekonstrukce zdravotnického střediska, vybudování naučné stezky K. J. Erbena a plynofikace, zateplení a výměna oken v základní škole a ve školní jídelně. Do dalších větších akcí se nebudeme pouštět, a to vzhledem k nejisté finanční situací obcí.

Velká města mají sedmkrát více

Rozpočet budeme tvořit až v zimních měsících a již teď je jasné, že budeme šetřit na všech úrovních, a to jak u příspěvkových organizací, spolků a sdružení, tak v chodu úřadu. Zkrátka rok 2010 je pro obce nejistý. Zde se zcela jasně ukazuje, že opravdu nikoho nezajímá, jak se žije na venkově a že jsou zde obce, které se nemohou dále rozvíjet, protože nemají ani na veřejné osvětlení, a proč? Protože Praha a další velká města dostávají od státu sedmkrát více na osobu než v malé obce a města.

Pak se dozvíte, že tato města mají finanční rezervy v miliardách a různě s nimi obchodují a kšeftují. Ostatní obce mají jenom dluhy a žebrají o dotace.
Je to spravedlivé? Je to špatnost. V rozpočtu ČR na obce opět nezbylo, protože koho zajímají obce do deseti tisíc obyvatel? Větší lobbing je od velkých měst, která už tak mají dost. To jsem ale odbočil a tomuto se chci více věnovat po Novém roce. Miroslav Nosek, starosta Miletína