Základní škola v Miletíně letos oslaví 100. výročí od svého založení. Slavnosti proběhnou ve dnech 10. a 11. prosince. A co nabídnou návštěvníkům?

V pátek mohou být přítomni výuce ve třídách, prohlédnou si budovu, která prošla změnami. Další změny tuto „stoletou stařenku“ čekají v roce 2011 (vytápění, výměna oken, zateplení a vnější omítka). Odpoledne se budou konat tradiční vánoční trhy, na nichž žáci prodávají své výrobky. V sobotu v 10 hodin je připraveno slavnostní zahájení v sále Sousedského domu. Žáci předvedou „střípky“ své činnosti ve škole.

Program vyvrcholí v budově školy. Na jednotlivých patrech návštěvníci zhlédnou videozáznamy ze školních akcí, spatří výzdobu tříd a chodeb, která by bez žáků neexistovala. Mohou si zakoupit pohled a almanach školy.

Tyto dny by měly připomenout školní léta nejen bývalým žákům a učitelům, ale i těm, kteří mají zájem strávit svůj volný čas v prostorách moderní školy. Jste srdečně zváni, přijďte – co nevidět zazvoní školní zvonek pro vás.⋌(stejsi)