Město postihla vloni 7. a 8. srpna tisíciletá povodeň, která způsobila obrovské škody. Pět hasičů dobrovolníků z Miletína vyrazilo ihned do zatopené oblasti, aby zde pomohli obyvatelům s odstraňováním naplavenin, uvolňováním koryta řeky ad.

Chrastavě pomohli i ostatní obyvatelé Miletína. V rámci sbírky věnovali téměř třicet tisíc korun, za které byla pořízena humanitární pomoc a odvezena postiženým občanům.

S děkovným dopisem přišlo i DVD a Chrastavské listy, kde je zachyceno řádění živlu.