Jak se Vám žije v Miletíně?
Miletín je nádherné podkrkonošské městečko obklopené krásnou kopcovitou přírodou, kde se v okolí nachází rybníky, chráněná přírodní oblast Bažantnice a několik krásných cest do okolní přírody. Ve městě naleznete veškerou občanskou vybavenost. Své ordinace zde mají praktický lékař, pediatr, gynekolog a stomatolog, který bohužel v poslední době svoji praxi vzhledem ke svým problémům zanedbává.

Je tu škola K. J. Erbena, mateřská školka Korálka, Městská knihovna, dvě prodejny smíšeného zboží, vyhlášené cukrárny u Erbena a u Laušmanů, sportovní areál, koupaliště, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, hřbitov, máme zde místní pivovar, pivovarskou zahrádku. Město je plynofikováno a díky VOS Jičín je také odkanalizováno a napojeno na centrální čističku vod.

Vzhledem k tomu, že je Miletín na křižovatce cest od Prahy na Krkonoše, je zde zajištěna dobrá dopravní obslužnost. Pokulhává jenom spojení do okolních spádových obcí, kde musí děti jedoucí ze školy a jiní občané čekat až několik hodin, než se dostanou domů. Jinak je to spíše otázka pro samotné občany Miletína. Já osobně jsem nejšťastnější člověk na světě, že mohu žít právě zde – v tak krásném městě s bohatou historií, nádherným okolím a slušnými a obětavými lidmi.

Co se za poslední rok povedlo?
Musím říci, že se městu Miletínu povedlo poměrně dost věcí, a to zejména díky úspěšnému získávání různých dotací. Obrovskou radost máme ze znovuobnovení sousoší sv. Trojice, které bylo více jak dvacet let uloženo ve stodole a v letošním roce se nám díky grantům Královéhradeckého kraje podařilo tuto sochu zrekonstruovat a umístit ji na nové místo u hřbitova.

Když jsem u hřbitova, tak se nám podařilo zrekonstruovat přístupovou cestu ze žulových kostek. Ta byla ve velice špatném technickém stavu. Na hřbitově jsme vybudovali zcela nové sociální zařízení, které zde chybělo a návštěvníci hřbitova si ho velice chválí. Opravili jsme také zázemí pro hrobníky, vybudovali odstavnou plochu na kola i se stojany a obložili nevzhlednou kašnu na vodu pískovcem.

Pokud počasí dovolí, bude ještě v letošním roce dokončena oprava centrálního kříže. Na příští rok plánujeme vybudování rozptylové loučky, novou fasádu na hřbitovní kapli a opravu místní cesty.

Ve městě byla letos kompletně dokončena kanalizace a čistička odpadních vod. Jednotlivé nemovitosti se postupně na kanalizaci napojují. I letos jsme pokračovali v postupné rekonstrukci chodníků a cest. Toto občané velice kvitují. V příštím roce budeme i nadále pokračovat v dalších rekonstrukcích chodníků.

Díky dotaci z Královéhradeckého kraje se nám podařilo získat peníze na vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem. Hřiště je již v provozu a je hojně využíváno a to nejen školou, ale i mládeží, dětmi a dospělými. Ještě v letošním roce bude provedeno osvětlení, a to díky dotaci od České pošty.

Díky dotaci od Královéhradeckého kraje se nám také podařilo právě dokončit rekonstrukci sochy sv. Nepomuka na Trotince. Socha byla ve velice žalostném stavu. Upravíme ještě její okolí a vznikne další krásný kout. Na jaře letošního roku jsme vysázeli novou alej třiceti lip na polní cestě od Miletína k Miletínským lázním, březovou alej 40 bříz okolo místní továrny a v neposlední řadě obnovili stezku T. G. Masaryka.Za velký úspěch rovněž považujeme dokončení inženýrských sítí ke stavebním parcelám, které byly kompletně prodány a již zde koluje čilý pracovní ruch. U základní školy jsme vybudovali letní učebnu, kde se děti učí na čerstvém vzduchu. V letošním roce jsme nakoupili novou techniku, jako je traktůrek na sečení a různé další práce v hodnotě 140 tisíc korun a další různou drobnou techniku v celkové hodnotě převyšující 300 tisíc. Používá se na údržbu veřejných prostranství.

Velký úspěch jsem také zaznamenali v soutěži vesnice roku, kde jsme získali modrou stuhu za spolkový život. O tom jinde. Dále jsme také získali dotaci z evropských fondů na vybudování naučné stezky K. J. Erbena.

Co ve městě chybí a co je Vaším cílem?
Co zde určitě chybí a co je cílem, je zcela určitě bezbariérové zdravotní středisko, které zde chceme vybudovat. Mělo stát již v letošním roce, bohužel nám to však nevyšlo protože na to zkrátka nezbyly finance. Jsme však před otázkou, zda zrekonstruovat současné zdravotní středisko a vybudovat zde výtah, nebo postavit zcela nové. To je ještě otázka, kterou budeme muset společně s občany vyřešit.Chybí zde také kvalitní tělocvičné zařízení, myslím tím odpovídající tělocvičnu. V současné době máme sice dvě tělocvičny – jednu ve škole a druhou v sokolovně, obě jsou ale malých rozměrů, nedá se zde provozovat prakticky žádný kolektivní sport. Jedná se spíše o takové větší místnosti, které jsou i svým vybavení zastaralé a ve špatné technickém stavu. To je také úkol, který si jako starosta kladu.

Máte silné zázemí různých spolků, a tím i vyžití pro mladé, na tak malé město nevídané. Čím to je?
Máte pravdu, je to opravdu nevídané. Když nad tím přemýšlím, tak těch důvodů bude hned několik. Tak nejdříve je to určitě v lidech samotných. Miletín má prostě štěstí na velký počet lidí, kteří chtějí a také pracují ve spolcích. Spolky jsou zastoupené všemi věkovými kategoriemi, což dává velkou šanci na budoucnost. Důvodem je i důvěra spolků v město a naopak. Navzájem si vycházíme vstříc, snažíme se jeden druhému vyhovět a pomáhat. Pořádají akce dohromady, což považuji za velice důležité. Zkrátka v Miletíně chceme normálně žít.

Musím se také pochlubit osobností roku Královéhradeckého kraje, kterou získal Bedřich Hak. Což považujeme nejen za úspěch samotného pana Haka, ale i celého Miletína.Tuto odměnu by si určitě zasloužilo v Miletíně více lidí, to však nejde, ale pro město je takových osobností roku více.

Oni mne omluví, že zde nebudu jmenovat, nerad bych na někoho zapomněl a ukřivdil mu tak. Máme zkrátka štěstí na lidi.

Jaké jsou plány pro Miletín v příštím roce?
Tak na příští rok máme dva hlavní úkoly, a to je v první řadě rekonstrukce domu čp 5 na náměstí, kde vznikne víceúčelový dům s novou bezbariérovou knihovnou, besedním sálem, klubovnami spolků a galerie Miletína. Na tuto akci jsme získali finance z regionálního operačního programu. V současné době probíhá výběrové řízení.

Druhou velkou akcí pak bude plynofikace budovy školy a jídelny, zateplení obou budov a výměna oken na obou budovách. Škola má příští rok 100 let, a tak to bude skvělý dárek. Akci financujeme z fondu životního prostředí. Sem by asi také patřilo zdravotní středisko.

Co Vás ve Vaší práci dokáže nejvíce potěšit a naopak nejvíce zklamat?
Nejvíce mě potěší spokojenost občanů, že si všímají svého okolí, dovedou přiložit ruku k dílu, není jim lhostejno, co se kolem nich děje, dovedou přijít a poradit, říci co se jim nelíbí a dovedou také ocenit, když se něco povede. Nejvíce mne dovede zklamat, když se šíří různé fámy, nepravdivé informace a pomluvy. Mrzí mne také, když nějaký chuligán zničí nějakou společnou věc, která slouží všem. Každý rok se toto opakuje bohužel i u nás.

Naposledy mě zamrzelo, když jsme otevřeli zcela nové hřiště s umělým povrchem a některý trouba típne vajgla o umělý povrch, ukradne čistící zónu před hřištěm a zanechá zde nepořádek.

To, co mne však dokáže zklamat nejvíce, je lhostejnost a zášť.

S jakým problémem se Miletín podle vás potýká a jak ho chcete řešit?
S jakým problémem se Miletín potýká? Tak to je dobrá otázka pro občany, rád bych se to dozvěděl od nich. To by bylo super. Jinak máme problém s hernou, i když máme vyhlášku. Nemohou mít výherní automaty, tak otevřeli hernu s videoterminály. Nemám to rád a budu pokračovat v boji proti tomu.