Původně zanedbaná stavba se pod rukama řemeslníků proměnila v reprezentativní víceúčelovou budovu.

 Projekt vznikl za podpory Evropské unie a státu, jeho celková hodnota včetně zařízení interiéru domu je 10 milionů, obec dala ze svého rozpočtu 750 tisíc korun.

 ,,Práce jsou již dokončeny, teď jen dovybavujeme interiér nábytkem, video a audio technikou, abychom ho mohli slavnostně otevřít 23. října veřejnosti,“ říká starosta Miletína Miroslav Nosek.

 Do domu č.p. 5 přesídlí knihovna, která bude mít bezbariérový přístup. V době stěhování, 13., 14., 20., 21.10. bude knihovna uzavřena. Zavítat do ní můžete na nové adrese 27. října. Otevírácí doba zůstane nezměněna.

 Dále jsou zde prostory pro spolky, kterých je v Miletíně velké množství. K dispozici budou i dva sály. První velký je určen k pořádání besed či přednášek, druhý, menší by na žádost maminek mohl sloužit jako mateřské centrum. V domě bude umístěna i galerie prezentující historii Miletína.

 Budova bude veřejnosti představena v sobotu 23. října ve 14 hodin. Kromě samotné prohlídky jednotlivých místností a vybavení zde vystoupí i hořické mažoretky a folklorní soubor Hořeňák z Lázní Bělohradu.