Při příležitosti 200. výročí od narození tohoto významného básníka byla vydána kniha Karel Jaromír Erben 1811– 1870 a Miletín 1124 – 2010. V následujících týdnech z ní otiskneme několik úryvků, dnes o vzniku Miletína.

– U východu pomezního hvozdu stálo hradiště Vladislavovo snad již okolo roku 1100, kdy tudy vpadli Poláci do Čech. Kolem hradiště se postupně vytvořila malá ves. Miletín tak patří mezi nejstarší obce v jičínském kraji. Jeho název je snad odvozen od Milaty nebo Miloty, který zde měl asi dvůr. Možná také pochází odvozeninou od pohanského boha Milotýna.

Za krále Václava I. změnila tehdy ves Miletín několik majitelů (např. Zbraslav a Domoslava). V roce 1241 se stal majitelem hradu Miletín Německý řád špitálních bratří jeruzalémských Panny Marie, známější jako řád německých rytířů. Ten vybudoval v sousedství hradu svůj klášter a na východní straně dvora, za branou, postavil kamennou kapli.