Starosta Miletína Miroslav Nosek nám vysvětlil, že město má velký bytový fond, který chce snížit. Byty o velikosti 1 + 1 až 3 + 1 nabízí radnice od 250 do 600 tisíc korun. Zisk, zhruba 3 miliony korun, vloží Miletínští do investic.

Prodej bytů řešily tři návrhy. První varianta počítá se zlevněním pro nájemníky o dvacet pět procent. Druhá nabízí slevu třicet procent v případě odkoupení bytových jednotek všemi občany v objektu. Poslední možností je sleva 25 % pro odkupující a navíc by město ještě provedlo opravy kanalizace, vody a další.

Ani jeden z návrhů v zastupitelstvu neprošel, a tak Zdeněk Paulus přednesl jiné řešení: „V případě, že byty zakoupí všichni nájemníci, mohou uplatnit slevu ve výši dvaceti sedmi procent z odhadní ceny, ale jestliže nebudou mít zájem o koupi bytů, bohužel všichni obyvatelé dostanou slevu deset procent z odhadní ceny.

Občané mají možnost využít splátek a to do jednoho roku od data schválení prodeje obecním zastupitelstvem na veřejném zasedání.“ Pavla Škaloudová