Brána do Českého ráje má dnes pětatřicet obcí, které představují celkem více než 32 000 obyvatel. Rozkládá se na protáhlém území od Rovenska po Borovnici. Administrativním centrem je Libuň, předsedkyní libuňská starostka Helena Červová. Záběr působnosti je velmi pestrý; na spolupráci se podílejí samosprávy, neziskové organizace a podnikatelé. Mezi prioritami je modernizace zemědělských podniků, obnova a rozvoj vesnic, ale i podpora cestovního ruchu či ochrana a rozvoj kulturního dědictví.

K totmuto tématu se vztahovalo i setkání v Libuni s názvem Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme. Jednalo se o další dílnu – workshop z programu Spolupráce. Na něm se kromě Brány podílí i MAS Pošumaví. Zástupci přijeli a pohovořili i o situaci a konání tam u nich. Bylo to zajímavé povídání, protože oblast leží v těsné blízkosti hranic s Bavorskem, a tak se lidé vzájemně navštěvují.

Ale vraťme se k hlavnímu cíli libuňské dílny. Šlo o představení projektu o místním dědictví. Skrze Evropský zemědělský fond jsou k dispozici prostředky na zmapování pozoruhodných kulturních památek – staveb lidové barokní architektury. Jde zejména o roubené chalupy, ale i jiné stavby drobnější.
Z tohoto nesmírného bohatství bude vytipováno padesát objektů, které budou pečlivě zdokumentovány, nafotografovány, a ze získaných podkladů vznikne reprezentační publikace, která bude mít resumé i v němčině a angličtině.

Celé libuňské setkání neslo se v duchu vytčeného úkolu. Magistra Hana Macháčková z Regionálního muzea a galerie v Jičíně nejdříve pověděla o lidové architektuře obecně a pak Mgr. Petr Luniaczek promítal ze svého bohatého archivu pozoruhodné stavby. Libuňský workshop je jedním z kroků kupředu. Úspěšný krok.

Druhý den workshopu si účastníci prohlédli zajímavá místa, ve kterých Brána do Českého ráje působí. Viděli roubené stavby ve Studeňanech, vojenský hřbitov ve Kbelnici, obrácené zvony v Rovensku, a na závěr navštívili Miniveletrh cestovního ruchu v Lomnici nad Popelkou.⋌Bohumír Procházka