Na krátkou procházku z dlouhé cesty, kterou jóga v dějinách lidstva prošla, pozval zájemce v pátek 30. října do Hotelu Český ráj certifikovaný cvičitel jógy Jiří Hájek z Vyskře.

 Dvanáct Libošováků společně s třinácti přespolními bylo v úvodní části večera seznámeno s dávnou historií jógy sahající hluboko před náš letopočet.
 Archeologické vykopávky dokládají, že již dávná indická civilizace znala blahodárné působení cvičení a způsobu stravování na lidský organismus. Současný uspěchaný životní styl a blahobyt západního světa způsobují lidem řadu zdravotních i psychických potíží. Mnohem lepší a účinnější než různé medikamenty je pravidelná chvilka klidného soustředění spojená s hlubokým dýcháním a protažením těla.

 Jednoduché cviky na protažení svalů celého těla a potřebné uvolnění vnitřních orgánů si mohl každý hned vyzkoušet. Doslova od hlavy k patě jsme, sedící na své židli, zkusili velmi jednoduchá cvičení. Milý, hladivý hlas zkušeného lektora Jiřího Hájka nás vedl k překvapivě rychlému, příjemnému uvolnění. Následující dotazy byly věcné i všetečné, odpovědi zajímavé, inspirující a povzbudivé.

Zlepšit kvalitu svého života může každý, kdo najde dost vůle a vytrvalosti cvičit denně, nejlépe časně zrána a navečer. Z mnoha desítek jógových cvičení se na protažení a uvolnění celého těla běžně používá 32. Jde jen o to rozhodnout se, začít a nepřestat. Vhodné literatury s podrobným popisem cviků je na trhu dost. Opravdoví zájemci mohou využít nabídky Jiřího Hájka a zapojit se do kurzu, který probíhá každý čtvrtek mezi 19 – 20.30 hod. na Obecním úřadě na Vyskři. Podrobnosti na www.libosovice.cz Alena Pospíšilová