Jednali s poslancem PČR Zdeňkem Lhotou, senátorem Jiřím Liškou a krajským zastupitelem Petrem Hejnem. Hosté si poté prohlédli závod Cadence Innovation i základní školu.

Poobědvali v Dětenicích a odpoledne, kdy se k nim přidal náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Petr Kuřík, se sešli v zasedací síni radnice s občany.