Rok 2009 přinesl v našem městě několik zásadních změn. V prvé řadě došlo k dokončení odkanalizování převážné části města a ke spuštění čistírny odpadních vod v Libáni.

Dále jsme i přes drobné neshody, které však k demokracii patří, rozhodli o budoucí podobě středu města, včetně přemístění autobusové dopravy z prostoru náměstí do jeho těsné blízkosti.

Rovněž se podařilo zorganizovat mnoho kulturních i sportovních akcí, které jsou pro Libáň charakteristické a mají dlouholetou tradici. V roce 2010 očekáváme na jedné straně určité problémy s financováním, na druhé straně jsme však připraveni dodržet všechna předsevzetí, která pomohou našim občanům zjednodušit a zpříjemnit život v našem městě.

Za všechna bych chtěl jmenovat alespoň dostavbu kanalizace v ulicích Za koupalištěm a Lindnerova ve které po dokončení kanalizace dojde i ke stavbě nového chodníku v celkové délce téměř 500 metrů.

Rok 2010 bude i rokem parlamentních a komunálních voleb. Věřím, že občané přistoupí k těmto volbám zodpovědně a dokáží reálně posoudit sliby jednotlivých politických stran, které v současné vážné ekonomické situaci budou tyto politické strany moci jen velmi těžko naplnit. Nicméně přeji všem občanům a zejména čtenářům Jičínského deníku do Nového roku pevné zdraví a nespočet osobních i pracovních úspěchů.