Rozpočet na letošní rok je 22 milionů korun, a starosta Petr Soukup nastiňuje: „Omezíme se ve výdajích jen na běžný chod města s tím, že bychom uhradili z dotačních i vlastních peněz úpravu povrchů místních komunikací, kde byla v rámci akce Cidlina položena nová kanalizace. V tomto týdnu máme jednání s krajem, abychom dořešili i úpravu krajských komunikací, konkrétně v Emlerově a Jičínské ulici.“

Změny nastanou v plánované revitalizaci centra. Realizace bude zatím odsunuta na příští rok kvůli úpravě projektu, který bude rozšířen. Na výsadbu zeleně a údržbu stávající, rozmístění nových informačních prvků a pokrytí náměstí novým povrchem včetně značení má dojít v roce 2010.

„Původně jsme měli náklady vyčísleny na 4,5 milionu korun, dnes , kdy jednáme o úpravě celé plochy včetně likvidace pozůstatků benzinové čerpací stanice, se cena dostává k pětadvaceti milionům. Myslím si, že podporu evropských fondů získáme,“ domnívá se Soukup. Nicméně se občané již v březnu dočkají rozmístění nového mobiliáře na náměstí. Lavičky a koše byly pořízeny v rámci loňské investice na úpravy ulice T.G. Masaryka a náměstí.

S čím radnice nepočítala, tím je vyjmutí některých částí ulic z projektu Cidlina, jehož cílem je odkanalizování města a výstavba čistírny odpadních vod. Za investicí stojí Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín s evropskými fondy. Podle Soukupa bylo k těmto krokům přistoupeno z úsporných důvodů. Aby kanalizace byla kompletní, rozhodli zastupitelé využít současný projekt, a na lokalitu za koupalištěm, části ulic Emlerovy, Lindnerovy a Míru žádat o peníze kraj a ministerstvo zemědělství. O zbylé výdaje by se případně podělilo město s vodohospodáři.Další plánovanou investicí na rok 2010 je úprava povrchu ulice Sportovní a zpevnění komunikací (návsí) v satelitních obcích.