Bylo to Hrádku nad Nisou, když od nás v podvečer 11. srpna přebírali materiál humanitární pomoci pro odstranění následků bleskové povodně, který pro občany tohoto města shromáždili občané Libáně a Zelenecké Lhoty.

 Únava z namáhavé a obětavé práce, odhodlání v co nejkratší době vrátit do života obyvatel města normální podmínky, vděčnost za každou pomocnou ruku i materiál, který jim v jejich kritické situaci pomůže, a obavy jak z hrozivých mračen, jež se nad údolím Nisy stále drží, tak i předpovědí meteorologů, že by se ničivá síla vody mohla opět vrátit.

Takové pocity jsem měl já i starostka Zelenecké Lhoty Eva Havlová při příjezdu do města, které bylo zasaženo velkou vodou o minulém víkendu. Sbírku potřebného nářadí, hygienických prostředků, ochranných pomůcek i pitné vody a dalšího materiálu uspořádaly SDH a výbor ČSČK v Libáni a obecní úřad v Zelenecké Lhotě.

Vozidlo pro dopravu materiálu poskytl Milan Šíba ze Starých Hradů. Oba jsme byli pracovníky štábu pověřeni, abychom srdečně poděkovali všem občanům, kteří podle svých možností vyjádřili své soucítění a podporu v těžké zkoušce, které byli obyvatelé postižené oblasti podrobeni, což touto cestou rádi činíme. Josef Stránský

K článku je připojena fotogalerie, jak vypadala situace bezprostředně po povodni právě v Hrádku nad Nisou a jeho nejbližším okolí.