Dlouhodobý nedostatek kvalitní vody vedl část obyvatel vesnice k sepsání petice, v níž požadují od radnice v Nové Pace prodloužení vodovodního řadu od obce Vlkov ke křižovatce, která ústí u autobusové zastávky v Kumburském Újezdě.

 Jedná se o nemovitosti podél silnice I/16, k nimž zatím přívod vody nebyl vybudován. Jedná se asi o šest domů, kontrétní číslo předseda osadního výboru Pavel Mach nedokázal upřesnit.

 „Vodu máme jen díky vlastní studni, ale kdyby tu byl vodovod, určitě bychom se rádi připojili,“ říká paní Soviárová, jedna z obyvatelek, která se pod petici podepsala.

 Požadavek občanů předal packé radnici za osadní výbor Pavel Mach. „Petici jsme obdrželi, projednali a předali radě města,“ uvedl.

 V požadavku je mimo jiné připomenuto, že již v devadesátých letech bylo při budování vodovodního řadu přes Větrák počítáno se stavbou druhé větve směrem k hlavní silnici. Dodnes nebyla tato akce realizována. Kumburští se domnívají, že by bylo možné vodovod dobudovat současně s plánovanou stavbou chodníku.

 Starosta města Josef Cogan vysvětluje, že jestliže se tento problém řešil v devadesátých letech, tak později se o něm již nejednalo. „Uložili jsme investičnímu odboru zajistit podklady, a pak musíme ověřit, zda bude mít projekt smysl. Pokud ano, město učiní takové kroky, aby jej realizovalo. Musíme také znát, kolik objektů by se k nové větvi připojilo. Podél které strany vozovky vodovod vybudujeme, není zdaleka rozhodnuto, ani není jisté, zda povede souběžně s plánovaným chodníkem. “

Projekt zřejmě vůbec nevznikl

Petr Kovařík z investičního oddělení nám potvrdil, že první větev vodovodu byla realizována v letech 1987 – 88 a vedla přes Větrák. „Snad původní záměr počítal se zokruhováním vodovodou kolem šestnáctky, k tomu však nikdy nedošlo. Zatím se nám nepodařilo dohledat podklady, projekt však zřejmě vůbec nevznikl.“

 Absence veřejně přístupného vodního zdroje může být podle názoru jedné z obyvatelek podnětem k nekontrolovanému zřizování zemních vrtů, které jsou prováděny neodborně a bez nahlášení úřadům, tak jak to vyžaduje příslušný zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Vrt provedený nekompetentní firmou a bez čerpacích zkoušek prověřujících jeho kvalitu může negativně ovlivnit hladinu vody v okolních studních. Tímto se uzavírá začarovaný kruh a obyvatelé – vlastníci dlouhodobě funkčních studní se v letních měsících ocitají bez vody.