Základní škola Bodláka a Pampelišky od školního roku 2008/2009 rozšiřuje poskytované služby o vzdělávání na 2. stupni. První je umístěn ve školních budovách ve Veliši a Bystřici. Kam vtěsnat další čtyři třídy druhého stupně musel vyřešit ředitel Mgr. Jan Jiterský.

„Věděli jsme o tom, že budeme potřebovat další prostory, a také jsme věděli, že v kozojedské škole ubývá dětí. Zajel jsem za tamním starostou Josefem Jančákem a zeptal se na jeho názor. On souhlasil a naši žádost předložil zastupitelstvu. To také vyslovilo souhlas. Máme pronajatu kozojedskou školu, v které bude probíhat výuka druhého stupně,“ objasnil věc Jan Jiterský.

S celým záměrem souhlasilo Ministerstvo školství ČR a další instituce. Devět dětí z Kozojed, které navštěvují první stupeň, se k výuce přesunou na Veliš. Trochu to připomíná legendární filmový Kulový blesk. „Ale jen trochu,“ uvedl ředitel Jiterský a pokračoval: “Kozojedy nejsou nijak daleko a my se teď rozhodujeme, zda si pořídíme svůj vlastní autobus, nebo seženeme nějakého dopravce. Kozojedský starosta slíbil, že místním dětem dopravu obec zaplatí.“

Tamní rodiče také nic nenamítají, takže stačí si stáhnout na www.zsbp.cz přihlášku, nebo si ji vyzvednout v ředitelně školy ve Veliši 40 a vyplněnou odevzdat. Pak bude následovat osobní pohovor s žákem a jeho rodiči.

Rodiče oceňují

Jak uvedli rodiče dosavadních žáků, oceňují individuální přístup, rodinné prostředí a s tím související nižší počty dětí ve třídách. Na prvním stupni to je 15, na druhém maximálně dvacet žáků. Se záměrem umístit v krásné prvorepublikové budově v Kozojedech druhý stupeň velišské základky vyslovil souhlas i do důchodu odcházející ředitel Vrána. Aktivitou Jana Jiterského jeho škola získává druhý stupeň a zároveň bude zachráněna další venkovská škola, která by pravděpodobně v příštím školním roce těžko splnila požadovaný limit deset dětí pro jednotřídku.

Na druhém stupni bude třeba pět kantorů. „Máme zatím učitele angličtiny a dějepisu. Požádal jsem i rodiče, aby nám dali své tipy, a my se budeme snažit kolegy oslovit a nabídnout jim práci u nás,“ objasnil Jan Jiterský.

Na otázku, co nemůže slíbit, odpověděl ředitel lapidárně: “Vynikající studijní výsledky a stoprocentní úspěšnost v přijímání na střední školy.“