Děti měly možnost hasičské pomůcky nejen vidět, ale mohly si je i vyzkoušet., např. helmy, hadice, protipožární oblek, viděly i vyprošťovací kleště. Zkusily také ,,hasit“, což se jim nejvíce líbilo. Za dvouhodinovou ukázku patří všem dík. (jaz)