Během návštěvy si také prohlédli kanceláře jednotlivých oborů. Návštěvu zahájili mladí zahradníci v zasedací síni. Starostka Hana Masáková je nejdříve seznámila s chodem úřadu a odpověděla jim na otázky.

„Paní starostka je velice příjemná paní. Docela jsem si zapamatovala, co všechno zahrnuje roční městský rozpočet,“ říká studentka Jana Víchová. Druhá část prohlídky byla věnována seznámení s jednotlivými odbory. Za doprovodu jedné z úřednic studenti navštívili kanceláře.

„Udivilo mě, kolik lidí pracuje na úřadě a jak vypadají kanceláře. Řekli nám, co dělají, a zodpověděli i naše dotazy. Návštěva městského úřadu byla příjemným doplněním výuky. Teď už víme, na koho se máme v případě potřeby obrátit,“ říká studentka Tereza Vyhnalová. ⋌(jt)