Mezi 62 účastníky poprvé soutěžili také žáci z Polska a Rakouska. Kopidlenská základní škola má dlouholetou úspěšnou tradici v této užitečné dovednosti a ani letos si na vrcholné soutěži svoji pověst nepokazila. Naopak, trojice reprezentantek Hana Jampílková, Šárka Hanušová a Renata Stránská zopakovala dosud nejlepší umístění školy z roku 2006, kdy skončila na 3. místě v republice.

Stalo se tak vyrovnanými výsledky v obou soutěžních 10minutových opisech textu. Už v rozepisování, které proběhlo den před soutěží, kopidlenská děvčata předvedla svoje kvality a umístila se v prvé dvacítce účastníků. Výsledek pak zopakovala i v soutěžní den na zadaných textech. Zde se vynikajícím způsobem prosadila žákyně 9. ročníku Hana Jampílková, která v obou soutěžních kolech patřila k nejlepším a skončila celkově na 4. místě (3. v ČR, protože 2. místo obsadil soutěžící z Polska).

Její snahu podpořila o rok mladší a velmi talentovaná Šárka Hanušová svým 13. místem. A stejně dobře zabojovala i nejmladší z trojice Renata Stránská, která skončila celkově na 17. místě.
Úspěch kopidlenských dívek v konkurenci 20 soutěžících škol je výsledkem dlouholeté práce se žáky v nácviku správného psaní v kopidlenské škole. Vedoucí výpravy dívek pí uč. Soňa Čapková je pochválila nejen za odvedený sportovní výkon, ale i vzorné vystupování po celou dobu zájezdu.

Tradice nácviku správného psaní na počítači tak přispívá nejen k zviditelnění města Kopidlna v mezinárodní soutěži, ale také významně kultivuje osobnost žáků. (osu)