Předseda svazku obcí Mariánská zahrada, kterým byl kopidlenský místostarosta Roman Novák, byl jako jediný oprávněn zrušit účet u České spořitelny. Veškeré prostředky na účtu (142 tisíc) měl převést na konto u Komerční banky a účet u spořitelny zrušit. Operaci však neprovedl bezhotovostním převodem.

Vše nasvědčuje tomu, že část peněz použil Novák pro svoji osobní potřebu. Sám se hájí, že z peněz financoval pivní slavnosti a bluegrassový festival; tuto akci pořádala jičínská soukromá firma v rozpočtu třiceti tisíc se souhlasem kopidlenské radnice, avšak vzhledem k velmi špatnému počasí v půli srpna skončila prodělkem.

Svazek obcí Mariánská zahrada po zjištění chybějících peněz požádal o součinnost starostu Kopidlna Josefa Táborského. Roman Novák po odhalení ihned uhradil 84 tisíc a zbytek přislíbil dodatečně zaplatit, což se stalo právě včera. „Mám od něho informaci zaslanou e–mailovou poštou, že se údajně léčí na psychiatrii v Bohnicích. Přestože jsme neschopenku doposud na radnici neobdrželi, je tento fakt ověřen,“ vysvětluje starosta Táborský.

Předsednictvo svazku obcí rozhodlo o předání informací Policii ČR. Kopidlenský starosta tvrdí, že jde o lidské selhání a osobní záležitost, kterou nelze jakkoliv spojovat s městem ani akcemi zde pořádanými.

Jde v každém případě o špatné hospodaření s veřejnými prostředky, které se neslučuje s výkonem funkce zastupitele, a proto pravděpodobně povede k odvolání Nováka z funkce místostarosty.
Tento krok bude předmětem jednání zastupitelů plánovaného zřejmě na 18. září.