Jednadvacet odcházejících dětí do základní školy zazpívalo a zatancovalo nejen pro rodiče, ale i pro mnoho dalších diváků.

Pak se krátkým pásmem zapojily i menší děti a tím se rozloučily s našimi předškoláky.

Předškoláci dostali šerpu, knihu, diplom a malý dárek. Rozloučit se přišel i ředitel školy spolu se starostou Petrem Albrechtem.