Stavební práce budou stát zhruba 71 milionů korun a měly by probíhat necelé dva roky. V roce 2013 bude zahájen zkušební provoz. Celkové náklady projektu včetně nákupu pozemků, přípravných a inženýrských činností přesáhnou 80 mil. Kč vč. DPH.

Více nám už k investici sdělili starostka Hana Masáková a místostarosta Václav Šimůnek. Nejdříve se dotazujeme, jak je na tom Kopidlno se samotnou kanalizační sítí.

„V Kopidlně je funkční jednotná kanalizační síť. Zmiňovaný projekt se nezabývá kanalizací ve městě, ale navazuje na ni. V zásadě řeší podchycení volných výústí do místní vodoteče a odvedení kanalizačních vod na novou čistírnu,” popisuje starostka. Součástí stavby jsou i čtyři čerpací stanice. Stávající kanalizační síť patří z větší části jičínské Vodohospodářské a obchodní společnosti, menší část vlastní město. Provozovatelem kanalizace a vodovodu je opět VOS Jičín.

Město usilovalo o výstavbu městské čistírny již několik let. „Celkem jsme žádost o dotaci podávali třikrát. Dvakrát byla vyřazena z důvodů vlastnických nesrovnalostí. Napotřetí se nám však podařilo záležitosti vyřešit tak, že již nic nebránilo Státnímu fondu životního prostředí tento projekt finančně podpořit z Operačního programu životního prostředí částkou 52,3 mil. Kč. Dotace kraje představuje 5 milionů korun,” sumarizuje místostarosta.

Vlastní podíl na financování projektu má město zajištěno revolvingovým a dlouhodobým investičním úvěrem. Po dobu 10 let musí být stavba v majetku města. Město bude tedy celé zařízení po tuto dobu pronajímat provozovateli kanalizace.

Nová čistírna bude umístěna v malé průmyslové zóně u kotelny cukrovaru na pozemcích města.

Převážná část nové kanalizace a sběračů je mimo zastavěné území města, takže by vlastní stavba neměla příliš ovlivnit život a dopravu ve městě.