Původně šest set tisíc korun Konecchlumí mělo převzít za zelenou stuhu, udělenou za péči o zeleň a životní prostředí. Peníze však stále na svém kontě nemá.

 Pomoc nyní přislíbil předseda Svazu měst a obcí ČR Oldřich Vlasák, který se o celé záležitosti dozvěděl z Jičínského deníku.

 Okamžitě interpeloval ministerstvo životního prostředí, aby peníze urychleně předalo. Obec se o pomoc s vymáháním slíbené odměny obrátila i na Královéhradecký kraj, který urgoval její vyplacení, zatím ovšem také bezúspěšně. ⋌(kov)