Jako obec máme povinnost starat se o našeho nesvéprávného občana, který se vrátil minulý týden z léčebny dlouhodobě nemocných. Opravili jsme mu domeček, takže teď nám začíná starost o tuto osobu.

Nyní také odstraňujeme z lesa stromy, které jsou napadené kůrovcem. Čekají nás údržbové práce, například čištění stráně v „Třešňovce“, budeme zde kácet staré stromy a odstraňovat náletové dřeviny.

Ráda bych k nám také pozvala někoho z kraje, aby se přijel podívat na krajskou silnici k obci Kamenice, která je v zoufalém stavu a potřebuje opravit.⋌(ter)