Novinek je tu více a starostka Eva Lánská je přibližuje: „Původně stála na kamenické návsi stará kovová rezavá zvonička s nádherným zvonem ze zámku, a tak jsme se rozhodli, že pro něj zhotovíme nový příkrov. Stál nás 30 tisíc korun. Navíc se nám podařilo renovovat sochu Jana Nepomuckého, která se nachází rovněž na návsi. Na opravu jsme získali dotaci z ministerstva kultury ve výši 200 tisíc korun, obec přidala třicet tisíc.“

 Nakonec obecní úřad přistoupil k celkové renovaci centra Kamenice. „Sochu 'Jánka' jsme trošku posunuli, vykáceli staré stromy a vysázeli nové, pořídili jsme dřevěný přístavek na popelnice pro separovaný odpad, zaseli trávu a vysázeli keře. Zjara chceme začít budovat dětské hřiště za zhruba 130 tisíc korun,“ doplňuje konecchlumská starostka.

Slavnostní předání

Na stavbu hřiště žádala obec dotace přes mikroregion Podchlumí, nyní čeká, zda se žádostí uspěje. „Počítáme, že z dotace zbudujeme nejen sportovní plácek, ale že do srdce Kamenice pořídíme i lavičky,“ dodává místostarosta Rostislav Němec a doufá, že pokud všechno dobře půjde, při příležitosti červnové kamenické pouti bude slavnostně požehnáno nejen opravenému centru, ale také sportovišti.