U příležitosti státního svátku Dne vítězství se uskutečnil na Masarykově náměstí v Hradci Králové pietní akt pokládání věnců a květin u pomníku T. G. Masaryka za přítomnosti významných představitelů města a dalších institucí.

U této příležitosti byly uděleny rezortní medaile a vyznamenání příslušníkům bezpečnostních složek. Součástí oslav bylo složení slibu nových příslušníků Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje (dále jen „HZS Královéhradeckého kraje“), kteří nastoupili ke sboru v roce 2008.

Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „HZS ČR“) genmjr. Ing. Miroslav Štěpán spolu s primátorem statutárního města Hradce Králové Ing. Otakarem Divíškem předali devíti příslušníkům medaile HZS ČR „Za věrnost II. a III. stupně“. Ty jsou oceněním za vzorné plnění služebních povinností za více jak 20 a 10 let služby.

Nejvyšší ocenění primátora obdržel také generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán, který převzal z rukou primátora Medaili statutárního města Hradce Králové.

Podruhé také veřejně skládalo slib 18 nových příslušníků HZS Královéhradeckého kraje, kteří vstoupili do řad sboru v roce 2008.


Vyznamenání převzali tito příslušníci:

Medaile HZS ČR „Za věrnost II. stupně“ (20 let služby)

pprap. Petr Holec - hasič – technik strojní služby na požární stanici v Jičíně

nprap. Martin Jareš – velitel družstva na centrální požární stanici v Hradci Králové

nstržm. Tomáš Migaš – hasič – strojník strojní služby na požární stanici v Jaroměři

nprap. Miloslav Šreibr – operační důstojník územního odboru Rychnov nad Kněžnou

nprap. Milan Vlk – velitel družstva na požární stanici v Novém Bydžově


Medaile HZS ČR „Za věrnost III. stupně“ (10 let služby)

nprap. Milan Beneš – velitel družstva na požární stanici v Rychnově nad Kněžnou

pprap. Dušan Dudešek - hasič – technik na požární stanici v Trutnově

nprap. Karel Nálevka – velitel družstva na požární stanici v Nové Pace

pprap. Libor Očenášek – technik chemické služba na požární stanici v Novém Bydžově

HZS