Na svém pondělním veřejném zasedání zastupitelé mj. schválili závěrečný účet města za loňský rok a seznámili se s čerpáním rozpočtu za první čtvrtletí. Zprávy o hospodaření rovněž předložily příspěvkové a obchodní společnosti města.

Schválený rozpočet příjmů ve výši 147,2 milionu korun byl v průběhu loňského roku povýšen na 168 milionů vlivem dotace příspěvku na péči. Investiční výdaje dosáhly výše 29,8 milionu korun. Největší akcí byla rekonstrukce Vrchlického ulice a výdaje za první etapu rekultivace skládky v Lískovicích.
Na projekty a studie bylo vynaloženo 6,1 milionu korun, a to včetně projektů na Město bez bariér. V jeho rámci se dočkají mnohé komunikace ve městě rekonstrukce, nebude–li nutné v závislosti na jejich stavu je alespoň provizorně opravit ještě dříve. Náklady na výkup pozemků pak dosáhly částky 2,6 milionu korun.

„Součástí závěrečného účtu je přezkoumání hospodaření města auditorskou firmou, jejíž výrok zní – nebyly zjištěny žádné nedostatky,“ informuje starosta Ivan Doležal. Zároveň byli přítomní seznámeni s plněním rozpočtu za letošní první čtvrtletí, jehož ukazatele nejvíce ovlivnil jednorázový příjem z prodeje nemovitostí firmě Lidl a dotace.


Dalším bodem jednání, který zastupitelé schválili, je požádat kraj o dotaci na zřízení kamerového systému ve městě. Radnice se snaží ve spolupráci s Policií ČR shromáždit potřebné podklady – město je dopravním uzlem, velkou koncentraci osob ještě násobí převážně návštěvníci četných restaurací, heren a barů. Na vandalství se podílejí z 98 procent osoby po požití alkoholu – na náměstí bývají rozkopané odpadkové koše. „Nyní se kamerovým systémem vybavuje například Jilemnice; z některých zón v našem městě by se v případě využití kamer stala daleko bezpečnější místa,“ informuje Michal Kuchta. Jako dobrý příklad byl uveden také Jičín.

Hořická radnice bude muset v případě žádosti o dotaci připravit studii a doložit množství spáchaných přestupků za poslední dva roky. „Nikdy jsem nepatřil mezi příznivce kamerových systémů, ale tento krok bude pro město zapotřebí,“ vysvětlil starosta Doležal při návrzích míst, kam by příští rok mohly být kamery umístěny.