Proto kromě jiných aktivit vymysleli, že naváží spolupráci s útulkem koček a psů ve Skřivanech. Sbírají staré hadry, deky, granule, konzervy, hračky, hobliny, aby ulehčili nelehký úděl opuštěných zvířátek. Do akce zapojili i hořickou veřejnost, která ochotně přispívá, a za to jí patří velký dík.

Všichni, kdo chcete také pomáhat, můžete kdykoliv do recepce domova mládeže přinést dárky pro zvířata. Všem předem děkuje i paní Šilterová, majitelka skřivanského útulku.