Mladí lidé se podle vlastního výběru zapsali na některé z jedenácti témat, mezi kterými byly exkurze na přírodní památku Plachta, Divoká Orlice, ale i témata prohlubující znalost Hořic a okolí, návštěva blízkého biosadu ve Vinicích a další.

Do přípravy se zapojili studenti třetích ročníků, kteří dostali možnost být dočasně v nelehké roli učitelů. Jejich úkolem bylo zajistit sraz, dopravu a program pro dvacet mladších spolužáků, hodnotit jejich práci a odměnit nejlepší.

Drtivá většina účastníků byla nadšená. Program je bavil, ať to bylo povídání o zdravé výživě, o vodě, o odpadech, ekodomech nebo exkurze do přírody. Aktivně se zapojovali a užili si to všichni, studenti, učitelé i pomocní organizátoři z řad žáků.

Takové zpestření výuky a vytržení z běžných forem a metod je očividně dobrý způsob, jak poznat studenty z jiné stránky a jak dát možnost vyniknout i těm, kterým školní rutina nevyhovuje.
Aby škola splnila kritéria projektu, vyplynul z každého tématu nějaký záznam. Nástěnky zdobí například grafy ukazující, jak je na tom gymnázium v třídění odpadu, záznamy toho, co pozorovali žáci na exkurzích, nebo obrázky ekodomů, které studenti sami navrhli a prezentovali.
Mgr.Klára Hladečková