Dosud zde nalezli vzácné mince i keramiku z dob založení města. Šetrné kopání probíhá na místě, kde by měl vzniknout potravinový market, a nebude hotový dřív než na konci tohoto roku. Nad celou akcí dohlíží archeoložka jičínského muzea Eva Ulrychová.

Ve spolupráci s ní chce hořická radnice minulost této části města zveřejnit. „Dnes už existují počítačové programy, ve kterých můžeme podle dochovaných materiálů vytvořit model celé tehdejší Židovské ulice,“ vysvětlila Ulrychová.

Takovou možnost vítá i starosta Ivan Doležal, který chce současné obyvatele s historií města seznámit. Než k tomu ale dojde, je třeba výzkum dokončit, určit a ošetřit nálezy a také shromáždit veškeré informace. (zuz)