Žáci Vyšší odborné školy rozvoje venkova a Střední zemědělské školy v Hořicích již od prvních dnů školní docházky naplno využívají všech možností, které jim ústav nabízí.

Třída 3.A strávila druhý zářijový týden na cyklistickém kurzu. Ze základny v Nebákově vyjížděli účastníci na každodenní cyklotrasy a kromě upevňování své fyzické kondice navštívili mnoho památek v okolí.

Děvčata ze třídy 3.L se jako každoročně zapojila do celonárodní akce „Světluška 2010“ a na pomoc nevidomým vybrala 9 885 Kč.

V rámci výuky českého jazyka navštívilo hned pět tříd obnovenou premiéru Klicperova divadla v Hradci Králové – „Petrolejové lampy“. Žáci maturitních ročníků si ověřili své znalosti v rámci testování Vektor. V říjnu se zúčastní maturitní generálky a zjistí tak stav svých vědomostí před státní maturitou na jaře příštího roku.

I studenti vyšší odborné školy již pracují na plný výkon. Druhý ročník absolvoval v září pravidelnou praxi, třetí ročník si vyzkoušel roli průvodců na exkurzi v Erbenově Miletíně.

Studenti prvního ročníku denního i dálkového studia se zabíhají v novém působišti a seznamují se se školou a průběhem vyučování. Přejeme jim hodně zdaru a vytrvání ve studiu!

Zemědělská škola se také prezentuje na všech významných akcích Královéhradeckého kraje. Výsledky naší práce nechyběly na festivalu Jičín – město pohádky, na dožínkách v Hradci Králové, zúčastnili jsme se Chovatelského dne v Třtěnici – Chomuticích, chovatelské výstavy Českého svazu chovatelů Hořice a mnoha dalších. Návštěvníci si tak mohou prohlédnout zvířata ze školního statku, obdivovat naše mladé jezdce na koních, práci žáků z domova mládeže a seznámit se tak se školou a studijním programem.

Zveme předem všechny zájemce na podzimní tradiční Hubertovu jízdu a den otevřených dveří! Sledujte pravidelně naše webové stránky: ⋌
www.szes-horice.cz