Uspořádala pro ně Záchranná brigáda kynologů Královéhradeckého kraje pod vedením paní Kateřiny Staňkové ukázku výcviku záchranných psů spojenou s poutavým vyprávěním a fotografiemi ze záchranných akcí z oblasti zemětřesení aj.

Největší úspěch a obdiv získali čtyřnozí záchranáři, když dobrovolníky z řad žáků neomylně našli v objektu v kanálech, na střechách, v autech.

Tímto paní Staňkové a všem členům klubu děkujeme za odpoledne, které nám ve svém volném čase věnovali, přejeme do další práce hodně úspěchů a čtyřnohým pomocníkům spolehlivý čenich! (vv)