Sám starosta Hořic Ivan Doležal uvádí, že v padesátých letech minulého století zde pracoval jeho otec.

Tento objekt, v němž sídlilo i ředitelství a tkalcovna, začal pustnout, když se veškerá výroba přestěhovala do objektu 02 k nádraží.

Za svého rozkvětu Mileta zaměstnávala čtyři tisíce pět set pracovníků v celém kraji. V posledních letech se počet zaměstnanců snížil na tři sta šedesát. K propadu došlo především kvůli ztrátě zahraničních trhů a samozřejmě také z důvodu modernizace provozů.

O komplex nejstarších budov podniku, projevila zájem společnost Simatex, která zde chce zřídit objekt pro bydlení, zajistit zázemí pro sociální služby, vybudovat startovací byty pro méně nákladové bydlení, nájemní byty a dále nebytové prostory pro firmy.

Pro realizaci tohoto nákladného, smělého projektu bylo nutné změnit územní plán. Po schválení změny územního plánu zastupitelstvem může investor začít se stavbou komplexu. Tento bod zastupitelstvo odsouhlasilo jednomyslně.

Starosta Ivan Doležal k investici řekl: „Je velice pozitivní, když investor přijde k nám na radnici a projeví zájem postavit nebo revitalizovat jakýkoliv objekt za vlastní finance.“

Snažili jsme se dovolat majitelům firmy Simatex a zeptat se, kdy začnou s přestavbou komplexu. Bohužel se nám je nepodařilo zkontaktovat. Pavla Škaloudová