Štefan Matuš z jičínského oddělení správních agend městského úřadu nám potvrdil, že volební okrsky ani místnosti se v Jičíně nemění a zůstává jich patnáct. Volební urny a materiál včetně zástěn bude rozmístěn v pátek dopoledne. Hodinu před oficiálním zahájením voleb se dostaví volební komise se zapisovateli.

 V Jičíně mají komise celkem 88 členů, z nichž nejstaršímu je 87 let, a dále 15 zapisovatelů. S přenosnými urnami zavítají členové komisí také do nemocnice, domova důchodců a za občany, kteří o to předem požádají.

 Jak se nám podařilo zjistit, nejstarší voličce z Jičína, která by mohla odevzdat svůj hlas při parlamentních volbách, je 102 let.
 V Hořicích očekávají ve volební místnosti okrsku č.5 stopětiletou Marii Fišerovou.

 V Nové Pace podle informací Marie Nádvorníkové z MěÚ zůstává stejný počet 14 okrsků, jen dochází k přesunu volební místnosti. A to z podniku Silniční technika do Základní školy v Husitské ulici (okrsek č. 9).

 Marie Nádvorníková poukázala na nebývale velký zájem o voličské průkazy. Radnice je už odeslala téměř 80 žadatelům, kteří mají trvalé bydliště v Nové Pace, ale v době konání voleb jsou mimo město.

 Všichni voliči by už měli mít obálky s hlasovacími lístky, s kterými se vydají do volebních místnosti. Pokud je zapomenou doma, náhradní získají ve volební místností. Volit má právo každý občan ČR starší 18 let. Do volební místnosti s sebou musí vzít i průkaz totožnosti.

 Právo odevzdat svůj hlas mají i odsouzení ve Věznici Valdice. Sem zavítají s přenosnou urnou členové volební komise z obce.

 Tisková mluvčí zařízení Eva Francová konstatovala, že ve věznici je v současnosti 1018 odsouzených české národnosti, kteří by mohli jít volit.