V rámci programu celoživotního vzdělávání evropského programu Leonardo da Vinci mohlo vycestovat za rozšířením zednické kvalifikace 10 vybraných učňů.

Hostitelskou organizací bylo opět naše partnerské středisko ÜAZ Dresden BFW Sachsen. V dílnách spolu s německými učni a pod vedením místních mistrů získávali dovednosti v oborech zednické práce, dlaždičské práce a stavební tesařské práce.

V rámci zednické praxe žáci pracovali nejen s běžným nářadím a měřicími přístroji, ale prošli také školením pro práci s moderními nivelačními a laserovými přístroji. Při dláždění si vyzkoušeli klasické techniky a vzory z přírodních i umělých dlažebních materiálů. V tesařské dílně si osvojovali spojování hranolového dřeva, a jako důkaz získaných dovedností a připomínku na zahraniční praxi si odvezli vlastní výrobek modelu trámové konstrukce typického německého stavebního stylu (Fachwerk).

Samotné praxi předcházela intenzivní půlroční organizační a jazyková příprava. Žáci navštěvovali jazykový kroužek základů německého jazyka, kde se učili správné výslovnosti, pracovat se slovníky, a vytvořili si vlastní slovníčky odborných výrazů a zdvořilostních frází. V rámci výpočetní techniky se přes internet seznamovali s novým prostředím a poodhalovali detaily plánovaných exkurzí a kulturního programu.

Každý z žáků měl zadán projektový úkol. Fotografická dokumentace, výroba upomínkové prezentace nebo zápis do deníku jsou výsledkem učňovského snažení. Zpočátku nesmělé kontakty s německými učni vznikající během praxe se upevnily při přátelském utkání v kopané. Gesta vzájemného uznání při sportu, úsměvy a vzájemné pozdravy byly prvními krůčky vznikající přátelské atmosféry, ve které celá stáž probíhala.

S úctou všichni vzpomínáme na profesionalitu, obětavý přístup a trpělivost německých mistrů, kteří si od samého počátku získali vše〜obecný respekt a uznání žáků. Přes obtížné podmínky stavebních úprav v objektu zařízení BFW Dresden se řediteli panu Dipl. ing, Uwemu Schickemu a paní Janet Köhler podařilo zajistit vynikající podmínky pro zdárný průběh celé akce. Způsob, jakým tuto organizaci hostitelé zvládli, jen dokazuje, jakou důležitost mají tyto výměnné stáže i pro naše partnery.

Pod vedením Mgr. Vladimíra Duchoně a Bc. Stanislava Vedry, kteří nad celou akcí měli pedagogický, jazykový a odborný dohled, se všem zúčastněným učňům podařilo získat certifikát potvrzující zvládnutí náročných podmínek zahraniční praxe a schopnost úspěšně se pohybovat v cizojazyčném prostředí. Žáci R. Dunka, M. Brzák, P. Čuba, T. Hradecký, J. Hladík, J. Stehlík, R. Jeřábek, M. Novotný, J. Toráka a M. Balicz příkladně reprezentovali hořické učiliště, svým přístupem potvrdili oprávněnost svého výběru a odnesli si do dalšího profesního života mnoho neocenitelných zkušeností.

V neposlední řadě zaslouží poděkování ředitele OUPrš Hořice Mgr. Bc. Jiřího Kopeckého členové Národní agentury pro evropské vzdělávací programy NAEP za podporu a odborné vedení během přípravy a zpracování celého projektu.