Tubus nalezený při opravách kostela obsahoval čtyři mince – tři z roku 1895 a jednu z roku 1820. Jedná se o jedno, dvou, tří a desetihaléřovou minci. Spolu s nimi se v kovové krabičce nacházely tři papírové dokumenty.

Jeden z roku 1844, druhý a třetí pak z roku 1903. Pojednávají o opravách kostela (pokaždé byl přidán zápis), ale i o sjezdu učitelů. Nalezené historické archiválie budou zdokumentovány, okopírovány a s novými informacemi zase vloženy zpět do vrcholu věže.

Otevření proběhlo v rámci odhalení desky rodáka, profesora Josefa Ladislava Jandery, a jeho pobočníků v astronomii Antonína Marka Davida, J. Černého a J. Morstadta. Kromě mnoha jiných zásluh společně zaměřili roku 1818 zeměpisnou polohu Gothardu.

Jejich pomocníky byly tehdy měsíc a slunce (zeměpisná šířka), ale daleko složitější bylo zjistit zeměpisnou délku. K tomu David použil výbuch střelného prachu na dominantním kopci a na dvou místech proběhlo měření společného úkazu na obloze. Z časového rozdílu se tak dala posoudit poloha. Nutno podotknout, že tehdejší měření se odlišují od dnešních údajů získaných pomocí satelitu jen minimálně.

Profesor Jandera navíc pomohl Hořicícm vzkvétat (zajistil, aby první cesta z Hradce do Hořic vedla přes město, zachránil vrch Gothard před těžbou a investoval nemalé prostředky i moc svého postavení), a tak byl roku 1955 vyhlášen prvním čestným občanem města. Logicky ho na Gothardu nyní současníkům připomíná pamětní deska.