Za tři roky by se měl maturitní obor otevřít i dětem ze základních škol a dalším zájemcům.
Střední průmyslová škola kamenická a sochařská v Hořicích tak poskytuje vzdělání, které jinde nenabízí.

„Spolupráce vznikla poptávkou po kvalifikovaných odbornících v tomto odvětví. Projekt z většiny financují Moravské naftové doly (dále MND) v Lužici nedaleko Hodonína, jejichž zaměstnanci zde pracují a potřebují odborné znalosti,“ vysvětlil ředitel školy Josef Moravec.

Firma hradí učebnice (které vytváří hořická škola), administrativu, cestovní a ubytovací náklady. Výuka probíhá vždy jeden týden pětkrát do roka v Lužici. Pedagogy (buď ze školy, nebo externí) platí ministerstvo financí, protože první třída tohoto oboru (32 studentů) je zatím v pokusném ověřování.

Po dokončení pátého roku studia ministerstvo rozhodne, zda se stane plnohodnotným oborem školy. Třicet zaměstnanců a dva externí zájemci se nyní učí geologii a veškeré technologie, jež s tímto zaměřením souvisí.

Společné úsilí o unikátní obor si chválí i koordinátorka rozvoje lidských zdrojů z MND Jana Fadrná: „Můžeme jen chválit, že studium probíhá v prostorách společnosti a učitelé dojíždí. Komunikace se školou je absolutně bezproblémová a bude jedině přínosem, pokud začne fungovat taková střední škola.“ Z ní pak vyjdou například šéfové ropných věží nebo zásobáren plynu.