Největší příjmovou složkou jsou daně ve výši 70 milionů.

 „Letos počítáme s dotacemi na zvýšení kvality řízení úřadu a vzdělávání, což je zhruba dva miliony, dále s 5,5 miliony na technologické centrum a s finančním příspěvkem na sběrný dvůr ve výši 7,7 milionu,“ uvedl starosta Ivan Doležal.


Výdaje v roce 2012


Výdaje budou v letošním roce 138 milionů korun. Na splátky úvěrů je vyčleněna částka 17,7 milionu. Kontokorent je schválen na letošní rok ve výši 10 milionů. Největšími výdaji jsou běžné neinvestiční náklady (provoz organizačních složek města, městského úřadu, opravy majetku Hořic), které tvoří 77 procent rozpočtu.

 Například na školství je letos uvolněno zhruba deset milionů korun a na kulturu 8,5 milionu.

 V investiční části nalezneme akce, které pokračují z minulého roku. Mezi ty největší patří rekonstrukce Švestkové a plynofikace Otakarovy ulice (2,1 milionu z roku 2010), vodovod Dachovy (přesun 4,6 mil. z roku 2011) a stavba výtahu na Poliklinice I. (3,7 mil.).

2011 versus 2012:

2012:
Příjmy – 139 milionů korun
Výdaje – 138 milionů korun
Dluhová částka – 20 milionů korun
Největší investiční akce – sběrný dvůr ve výši zhruba 16 milionů korun

2011
Příjmy – 248 milionů korun
Výdaje – 250 milionů korun
Největší investiční akce – nejdůležitější bylo dokončit bezbariérový projekt, a to například kruhovou křižovatku Na Závisti nebo rekonstrukci Komenského ulice. Do návrhu rozpočtu pracovníci městského úřadu nově zapracovali i výnos z pronájmu autobusového nádraží ve výši 350 tisíc. Tuto sumu předisponují jako příspěvek technickým službám. Automotoklubu letos přidá radnice 50 tisíc korun. Určeny jsou na organizování 50. ročníku 300 zatáček Gustava Havla.


Největší investice v letošním roce


„Největší investicí je vybudování sběrného dvora. Celkové náklady jsou odhadovány na více než 8,5 milionu korun. Podařilo se nám však získat dotaci z evropských fondů ve výši 7,7 milionu. S budováním dvora začneme na jaře tohoto roku. Zprovozněný má v prosinci,“ sdělil Jičínskému deníku Ivan Doležal.