Aleše Kodydka z odboru životního prostředí zdejší radnice jsme se zeptali, co vedlo město k změnám v centru: „Jehličnany, které dělníci na konci minulého roku vykáceli, byly již přerostlé a pro okolí nebezpečné. Abychom zachovali tvar náměstí, rozhodli jsme se k revitalizaci jeho severní části.“ 

Celkem se do soutěže přihlásilo šest uchazečů. Odborná komise nakonec do užšího výběru navrhla tři varianty řešení. „Je mi jedno, jak bude budoucí parčík vypadat. Jediné co bych si přála, je více laviček na sezení,“ uvedla Jana Nová.

V následující anketě mohou čtenáři hlasovat na našich webových stránkách v připojené anketě o tom, která z variant se jim nejvíce líbí, a tím pádem se mohou podílet na vzhledu centra.

Více snímků pak naleznete i na www.horice.org