Zvolila stále aktuální téma: „Prevence a léčba dekubitů a správná manipulace s pacientem“.

Za aktivní spolupráce staniční sestry Soni Kerelové a ostatních kolegyň se opět konference podařila a byla na profesionální úrovni.

Sponzory akce byly specializované firmy reprezentované zde jejich obchodními zástupci p. Šmídem, pí Juřičkovou a p. Takaczem.

Všichni jmenovaní měli také na konferenci aktivní účast.

Zdravotními sestrami pracujícími na lůžkách LDN MěN Hořice bylo představeno sedm odborných publikací. Prezentovaly léčení ran a úspěchy ošetřovatelské péče na svých stanicích.

Podle vyplněných dotazníků od všech 138 zúčastněných byla znovu velká spokojenost jak s vybraným tématem, s organizací konference i s novým místem konání.

Dík také patří řediteli Domu kultury Koruna Hořice p. Sezimovi za umožnění pořádání konference v místním kině.

Pro velký zájem bude uspořádána další konference zřejmě koncem září. Pozvánka bude opět uveřejněna na internetových stránkách www. nemocnicehorice.cz. (ldn)