Ti, kdo si vskutku určují sami, jak bude jejich zdraví v budoucích dobách vypadat, přišli, aby si nechali změřit cholesterol, tlak krve a stanovit glykemii (cukr v krvi).

„Nečekejte na doktora a preventivně se starejte - je to nejúčinnější a nejlevnější, co lze pro sebe udělat,” tvrdí hlavní organizátorka Ladislava Tolárková.
A jak průběh zdravotnické akce v místnosti za knihovnou hodnotí? „Letošní XIV. ročník navštívilo tolik zájemců, až nám bylo smutno, že se na některé nedostalo. Každoročně jsou náklady na bezplatné měření stlačeny na tu nejnižší finanční úroveň.”

„Naše výdaje jsou nulové, všichni pracujeme zdarma, Městský úřad Hořice nám hradí nezbytné finanční náklady i jiné potřebnosti nefinanční jako dopravu, místnost, zařízení,” říká Ladislava Tolárková.

Lékařka I. Bartoníčková, obor interna a diabetologie,uvádí, že bylo provedeno asi 400 měření. Tlak krve byl v normách, bez potřeb dalšího řešení, glykemie ve vyšších hodnotách se vyskytly pouze u diabetiků již léčených. Nečekaný úspěch byl zaznamenán u měření cholesterolu, kdy bylo 10 výsledků pod hranicí, kam až fotometr měří. Pouze 1x byl výsledek nad hranicí měřitelnosti; zde byla doporučena další péče.

„Všeobecná spokojenost návštěvníků byla viditelná - rozzářené tváře a zájem o přítomné hořické firmy: zásoba zdravotních ponožek taktak stačila; přímo zde připravované palačinky se sotva stačily péct, na jakém nádobí je zdravě připravit, aby takto chutnaly? Poučení bylo na místě. Paní magistra z lékárny nikdy neodpovídala na dotazy pouze jedné osoby, vždy poslouchalo lidí více. Na stole byla nabídka volně a zdarma k odebrání dávkovače léků, vitamínových bonbonů, edukace,” vysvětluje Ladislava Tolárková.

Diabetes ve svém důsledku postihuje i oči, proto byla setkání přítomna Z. Ježková - oční optika a optometrie, která měla různých dotazů k zodpovězení více než dost! Městský úřad Hořice poskytl v neformálním prostředí sociální poradenství. „Co říci nakonec? Správní lidé se scházejí na správných místech a dělají správné věci. Od M. Macháčkové za to dostanou pěknou kytičku, od ostatních poděkování,” konstatuje závěrem za Svaz diabetiků v Hořicích Ladislava Tolárková.

Ke článku je připojen snímek z jedné z posledních těchto akcí v Hořicích.