Kromě oslovených pěti autorizovaných odborníků, kterým bylo zadání zasláno, mají možnost přihlásit se i další řešitelé. Aleše Kodydka z odboru životního prostředí zdejší radnice jsme se zeptali, co vedlo město k změnám v centru: „Jehličnany, které dělníci na konci minulého roku vykáceli, byly již přerostlé a pro okolí nebezpečné. Abychom zachovali tvar náměstí, rozhodli jsme se k revitalizaci jeho severní části.“

Své návrhy mohou kvalifikovaní uchazeči zaslat do 20. února na adresu města. Podmínkou zadavatele je zvýraznění a zachování osy parku a jeho komunikační propojení s okolím.

Vysázení stromů

„Chceme zachovat vstupy z parčíku na náměstí. Rádi bychom vysázeli i několik stromů, ale záleží na zpracování vítězného projektu. Nebráníme se ani jehličnanům,“ dodal Aleš Kodydek. S realizací první části, která se týká začátku parčíku, když se na něj díváte směrem od radnice až nad kašnu, chce město začít na jaře anebo na podzim letošního roku. Město zatím netuší, jaké budou finanční náklady, ani zda vypíše výběrové řízení na dodavatele anebo osloví zaměstnance technických služeb.

Revitalizace se dotkne i dřevin v parku u nemocnice. Podle zpracované dokumentace zde musí být 104 stromů odstraněno kvůli jejich stáří nebo nebezpečí a místo nich budou vysázeny nové.

„Během února začneme s kácením, poté budeme místo uklízet a na podzim nebo na jaře příštího roku začneme s výsadbou nových stromů. Na tuto práci najmeme lesní dělníky,“ uvádí ekolog.

Celkové náklady jsou podle starosty Ivana Doležala odhadovány na 30 tisíc korun.

Sídliště Pod Lipou

Zeleň na sídlišti Pod Lipou byla vysázena zhruba před čtyřiceti lety a postupně dosazována. Nyní je zde spousta stromů nahromaděných na sobě, koruny jsou prorostlé, vytáhlé, a u některých dochází k prosychání a lámání větví.

„Nikdo dosud neprovedl výchovnou probírku, což znamená, že nikdo neodstranil zeleň a dřeviny, které zde již nemají co dělat a byly vysazeny pouze s cílem vyplnit mezery,“ uvedl dále Aleš Kodydek. Proto se nyní městský úřad rozhodl tento stav alespoň částečně napravit a přebytečnou zeleň, která již neplní svoji funkci, odstranit.

Nejde o bezdůvodné kácení stromů, ale o zdravotní, výchovné opatření, a pokud by nyní k němu nedošlo, zapříčinilo by další zhoršení stavu zeleně na zmíněném sídlišti. „Pracovníci Technických služeb již s úpravami začali. Město za prořezání stromů uhradí 30 tisíc korun,“ doplnil nám Aleš Kodydek.