V pondělí mě čeká první porada vedení. Od úterý do čtvrtka budu postupně navštěvovat jednotlivé odbory, abych se seznámil s agendou a prací našich úředníků.

V pátek mě čeká milá návštěva u paní Fišerové, která oslaví své stošesté narozeniny. Nyní je nejstarší občankou Královéhradeckého kraje.

Společně se svými kolegy začnu připravovat oficiální návštěvu delegace z našeho družebního města Jablonka z Polska.

V sobotu se zúčastním konference AČR v Praze. Přitom celý týden bude ve znamení přebírání agendy a seznamování se s prací místostarosty.⋌ (ter)