Vedení města se za jednomyslné podpory všech zastupitelů rozhodlo znovu zprovoznit jako mateřskou školu bývalou budovu MŠ Na Daliborce, jež nyní slouží jako detašované pracoviště stejnojmenné základní školy.

Velmi si vážíme toho, že se v našem městě rodí v současné době mnoho nových občánků, s tím však jde ruku v ruce nutnost pomoci jejich maminkám, které se budou chtít po nějaké době vrátit do zaměstnání. Odpadne tak pro rodiče ponižující „rezervování“ místa ve školkách až tři čtvrtě roku dopředu.Nově vznikající mateřská škola by měla být, tak jako je to i v jiných městech, součástí základní školy. Přijímat by se měly děti od tří let. V současné době, kdy se plně nedá zmapovat potřeba poptávky, neboť mnohé ze zde žijících dětí má trvalé bydliště někde úplně jinde, bude to, zda se otevře od září jedna nebo dvě třídy, přímo závislé na zájmu rodičů.

Zápis do mateřských škol v našem městě bude probíhat ve dnech 27. — 29. května. V těchto dnech bude i ředitelka ZŠ Na Daliborce zjišťovat zájem a provádět zápis do nově vznikající MŠ. Ředitelky stávajících mateřských škol rovněž poskytnou informace, kam se mají rodiče v případě zájmu o nově vznikající MŠ obrátit.Vzhledem k tomu, že legislativa nově vznikajícího subjektu je poměrně složitá a škola bude do rejstříku škol zapsána až v momentě, kdy se do ní přihlásí příslušný počet dětí, bylo by dobré s jejich přihlášením příliš neotálet.

Nebráníme se ani myšlence, že by školu navštěvovaly děti maminek, které jsou ještě na mateřské dovolené, pokud jim to umožní zákon a nebude jim krácena finanční podpora státu.

Děti přivítá nejen částečně zrekonstruovaná budova, ale i celkově opravená Žižkova ulice.Vzhledem k tomu, že jsme již po několik let nedokázali plně uspokojit všechny, kteří o místo ve školkách žádali, bude tento náš krok jakýmsi poděkováním všem, kteří se rozhodli v našem městě žít. Chceme jim zároveň dokázat, že všem zastupitelům napříč politickým spektrem jde o to, aby se lidem všech generací žilo v našem městě lépe a přívětivěji. Hana Richtermocová, místostarostka města