Všichni už se však nedostanou až ke hřbitovnímu kostelu sv. Gotharda, který leží na stejnojmenném kopci.

Je o něco starší (byl vybudován strahovskými řeholníky ve 2. polovině 12. století, do barokní podoby byl přestavěn na přelomu 17. a 18 století), a také to v horším stavu, uzavřen je i veřejnosti.

Římskokatolická farnost se proto již několik let snaží o jeho obnovení. Problém byl však v tom, že dlouho nebyla tato církevní stavba zařazena mezi památky.

Kostel je památkou teprve pět let

Konečně před pěti lety se tak stalo a poté bylo na rekonstrukci jednodušší sehnat finanční prostředky.

V současné době probíhá oprava druhé třetiny střechy. ,,Velký problém máme s konstrukcí krovu, který je ve velmi špatném stavu, divíme se, že stále ještě drží. Kompletně hotová je střecha na horní části památky, tedy věže. Je vyrobena z hliníkového plechu červené barvy, což je taková zajímavost v dnešní době,“ informuje nás Jan Slavík, technický dozor investora.

Finanční prostředky jdou z Programu záchrany architektonického dědictví ministerstva kultury (letos by mělo poskytnout 630 tisíc korun). Na záchranu kostela přispěje i město, a to 150 tisíci korun.

O příspěvku rozhodli zastupitelé na svém posledním zasedání. ,,S městem máme výbornou spolupráci stejně tak i s krajem, který se nám každoročně snaží vyjít vstříc. Kdyby nám přispěl i letos, mohli bychom se možná pustit i do obnovy fasády na věži,“ říká Jan Slavík, technický dozor.

V současné době je zpracovaný projekt na odvodnění památky, s největší pravděpodobností totiž stojí na prameni studny nebo jiného zdroje vody, o kterém se zmiňují i některé legendy. Akce by měla proběhnout v příštím roce.

,,Při renovaci přišli restaurátoři také na jednu zajímavost. Hořičtí se snažili na začátku dvacátého století kostelík opravit, na krovy si však zřejmě pozvali sudetské Němce, odpovídá tomu technika a způsob opravy, se kterými se setkávám u staveb s příhraniční oblasti, přitom Hořice do Sudet nepatřily,“ diví se Jan Slavík.