Pod vedením knihovnic Hany Škvrnové, Stanislavy Najmanové a Aleny Erbanové byli senioři seznámeni s internetem. Náplní lekcí bylo seznámení s tímto médiem teoreticky i prakticky. Během těchto setkání tak senioři získali informace například o tom, co vlastně internet je, kdy a proč vznikl, jak se používá e-mailová pošta atd.

Dokonce se sami naučili vyhledávat si potřebné informace (tj.„surfovat po internetu“). Kdo měl zájem, mohl si založit i svou vlastní e-mailovou schránku.

V březnu mají senioři připojení na internet zdarma. Někteří toho využívají a přijdou si následně vyzkoušet to, co se naučili, např.e-mailovat nebo i chatovat. Když si při tom neví rady, pracovnice knihovny jim jsou k dispozici s odbornou radou.

Naším cílem bylo a je, aby slovo „internet“ již nebylo nadále pro osoby nejstarší věkové kategorie neznámým pojmem, aby si i tito lidé uměli sami vyhledat potřebné informace, přijmout a odeslat e-mail, případně chatovat atd. Zkrátka, aby se internet stal jejich společníkem.
za Městskou knihovnu v Hořicích Ilona Hynková