Například ještě v roce 1700 stála na náměstí socha Panny Marie, která byla kvůli poničení větrem nahrazena mariánským sloupem.

Na náměstí býval navíc takzvaný pranýř, na němž byli trestáni a převychováváni nezdární jedinci.

Obec za něj tehdy zaplatila 10 zlatých, a když Josef II. zrušil útrpné právo, využili ho Hořičtí k vyvěšování korouhvičky.

Ta označovala počátek obilního trhu. Nejstarší fotografie náměstí ještě s podloubím pochází z roku 1866

Zdroj textu i fotografií z knihy Hořice odedávna do dneška.

close zoom_in