Ten je pořádán při příležitosti letošního 400. výročí smrti vynikajícího židovského učence rabi Jehudy Leva ben Becalel, zvaného Maharal či rabi Lev.

Projekt je určen pro žáky základních a středních škol a jeho smyslem je nejen připomenout účastníkům známou legendu o Golemovi, ale nechat je nahlédnout do nesmírně bohatého světa židovské moudrosti, z níž mnohé převzala i naše moderní společnost.

Projekt bude zahájen přednáškou hebraistky Mgr. Terezie Dubinové, Ph.D. o Golemovi a na ni naváže výtvarná soutěž, při níž účastníci v rámci výuky pod vedením svých pedagogů ztvární libovolnou výtvarnou technikou svou představu o Golemovi jakožto umělé bytosti a o možnostech a smyslu jejího oživení .

Podmínky soutěže a harmonogram projektu:
1. Přihlášení: Přihlášky je nutno předat nebo zaslat koordinátorce projektu PhDr. Oldřišce Tomíčkové do hořického muzea nebo na adresu tomickova@muzeum.horice.org nebo oldriska.tomickova@seznam.cz nejpozději do 10. března 2009.

Přihlášky za jednotlivé školy by měly obsahovat: počet tříd s určením ročníků, přibližný počet žáků a jména pedagogů, kteří budou se žáky na projektu pracovat.

2. Přednáška o Golemovi: Přednáška proběhne ve 2. polovině března t. r. Termín a místo budou určeny s ohledem na počet přihlášených a po dohodě s ředitelstvím škol.
3. Kategorie: Soutěžní práce budou rozděleny do těchto věkových kategorií:
a) nižší stupeň základních škol
b) vyšší stupeň základních škol a nižší stupeň osmiletého gymnázia
c) střední školy
d) ostatní (vzhledem k plánované přednášce pro veřejnost vyhlašujeme i kategorii pro dospělé)
Soutěže se v případě zájmu mohou samostatně zúčastnit i děti, jejichž třídy se nepřihlásí k projektu.

3. Uzávěrka soutěže: Soutěžní práce je třeba odevzdat do dětského oddelění Městké knihovny Hořice nejpozději do 25. června 2009. Každá práce dále musí být označena jménem autora a je třeba připojit i jeho věk, adresu, školu a třídu.

4. Vyhodnocení soutěže a vyhlášení výsledků: Vyhodnocení provede odborná porota složená ze zástupců pořádajících organizací. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny a vítězné práce oceněny v rámci Evropských dnů židovské kultury o prvním zářijovém víkendu v hořické synagoze, kde bude zároveň instalována výstava nejzdařilejších prací. Výstava bude pak přesunuta do knihovny.
Těšíme se na setkání s vámi při projektu, který přinese vám i žákům zábavu, radost i poznání.

Za všechny zúčastěné:
PhDr. Oldřiška Tomíčková
Mgr. Eliška Zapletalová - farářka,
Ilona Hynková – ředitelka knihovny,
Mgr. Terezie Dubinová, Ph.D. – hebraistka,
Náboženská obec Církve československé husitské ve Velkém Vřešťově (a Hořicích), Velký Vřešťov čp. 94, 544 54, telefon: 607 744 739, eliska.zapletalova@seznam.cz

Pověst o stvoření Golema:

V letošním roce si připomeneme 400 let od úmrtí vynikajícího židovského učence, uznávaného učitele a moudrého člověka rabi Jehudy Leva ben Becalel, zvaného Maharal či rabi Lev (narozen kolem r.1525, zemřel 1609).

Za svého života působil mj. v Čechách. My jej známe z pražské legendy o stvoření Golema. Podle ní měl rabi společně s dalšími dvěma muži vytvořit z vltavské hlíny lidskou postavu a pomocí obcházení v kruhu a vložení posvátného Božího Jména do jeho čela tuto postavu oživit. Golem, umělá bytost, se stal pomocníkem v domácnosti i ochráncem ghetta. Jeho síla však byla nevypočitatelná: ve chvíli, kdy nebyla využita, stala se destruktivní. Z nudy a hlouposti začal jednoho dne Golem ničit ghetto a rabi Lev byl nucen ho vyjmutím Božího Jména opět znehybnit. Podle legendy byla potom hlína, z níž byl vytvořen, uložena na půdě Staronové synagogy v Praze.

Děti mohou příběh znát z nedávno uvedeného filmu „Maharal: Tajemství talismanu“.
Téma golema, bytosti stvořené a oživené člověkem, je jedním ze zajímavých spekulací židovské mystiky - kabaly. Dnes, kdy se člověku - tvůrci techniky - jeho stvoření vymyká z rukou a získává destruktivní podobu, více než jindy můžeme chápat varovné poselství příběhu i hluboké pochybnosti rabínů o domnělé rovnosti Boha a člověka bez odpovídajícího mravního základu. Terezie Dubinová