Jde zejména o děti a mládež, osoby se zdravotním, sociálním či jiným handicapem v Královéhradeckém kraji, a pomáhat jim v hledání a dosažení životních cílů a důstojného uplatnění ve společnosti.

O nadační fond, který nese jméno Modrá Niké, se zasloužil poslanec PS PČR Zdeněk Lhota. Je nejen jeho duchovním otcem, ale také organizátorem akcí spojených s Modrou Niké.

Symbolem nadace se stala soška antické bohyně vítězství Niké od akademického sochaře Michala Moravce.

„První akcí Modré Niké se stala výroba novoročního přání, do které se pustili invalidní občané,“ říká patron fondu Zdeněk Lhota. Blíží se konec roku a novoroční přání jsou již téměř na světě. Jejich součástí budou také dva tisíce keramických pečetí, které vyrobili klienti Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší.

Včera dopoledne byly tyto pečetě předány patronovi nadačního fondu Modrá Niké Zdeňku Lhotovi přímo v prostorách keramické dílny. Ten na oplátku ústavu věnuje z prostředků nadačního fondu první finanční obnos. (ves)

Tisková informace

Nadační fond Modrá Niké předal finanční dar
a na oplátku převzal keramické pečetě

Zástupci Nadačního fondu Modrá Niké Bobina Lhotová a patron nadačního fondu Zdeněk Lhota navštívili 20.listopadu 2008 dopoledne Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší, aby zde předali ředitelce ústavu Renatě Zemkové symbolickou částku 15 001 korun.

"Žádná finanční částka není dost vysoká, aby pokryla všechny potřeby zdejších klientů, a čím více peněz, tím lépe. Ovšem, každá koruna je dobrá a přispěje k zlepšení prostředí Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích," řekl Zdeněk Lhota k symbolické částce.

Nový nadační fond, jehož cílem je podporovat rozvíjení talentu především v oblasti sportu a kultury, a to zejména u dětí a mládeže, osob se zdravotním, sociálním či jiným handicapem v Královéhradeckém kraji, a pomáhat jim v hledání a dosažení životních cílů a důstojného uplatnění ve společnosti, nese jméno Modrá Niké. O jeho uvedení v život se zasloužil hořický rodák poslanec PS PČR Zdeněk Lhota. Je nejen jeho duchovním otcem, ale také organizátorem akcí spojených s Modrou Niké.

Symbolem nadace je soška antické bohyně vítězství Niké od akademického sochaře Michala Moravce.

První akcí Modré Niké se stala výroba novoročních přání, jejichž součástí jsou také tři tisíce keramických pečetí. Novoroční přání by mělo v předvánočním čase nejen potěšit na tři tisíce příjemců, ale současně i oslovit možné přispěvovatele do nadačního fondu na jeho další aktivity.

O výrobu pečetí se postarali právě klienti Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší. Ve čtvrtek byly tyto pečetě předány patronovi nadačního fondu Modrá Niké Zdeňku Lhotovi přímo v prostorách keramické dílny. Ředitelku ústavu Renatu Zemkovou a přítomné klienty i tvůrce pečetí seznámil se smyslem nadačního fondu a představil jim i jeho další vize. Přinesl jim také ukázat sošku akademického sochaře Michala Moravce Modrá Niké.

„Velice vítáme aktivity pana Zdeňka Lhoty. Samozřejmě jsme vděčni za jeho finanční dar, a na oplátku jsme se rádi zapojili do výroby pečetí na novoroční přání. Ne všichni naši klienti jsou schopni takovéto ruční práce, ale ti, kteří mohou rukama vytvářet i sebemenší dílka, se rádi přidali. Léčba prací včetně procvičování hybnosti je tou nejlepší terapií pro mnohé z našich obyvatel ústavu,“ uvedla ředitelka Renata Zemková a doplnila, že si váží i možnosti, že se jejich ústav nestává pouze pasivním příjemcem darů, ale že zdejší handicapovaní občané mohou být prospěšní i jiným lidem. Finanční dar přispěje podle slov ředitelky ke zkulturnění prostředí společenských prostor zdejšího ústavu. (ves)

V Hořicích dne 20. listopadu 2008

Kontakt: Zdeněk Lhota - 604208056