Jaké plány má město Hořice v roce 2010?
V roce 2010 upneme veškeré síly na pokračování započatých akcí z roku 2009. Především na pokračování projektu „Město bez bariér“, dále potom dokončení sítí v oblasti Šalounova a Švestková a v neposlední řadě na vodovod Dachovy. Samozřejmě, že plány města jsou v současné době omezené probíhající hospodářskou krizí, která má své dopady na městský rozpočet. Předpokládané daňové příjmy města jsou zhruba o patnáct procent nižší. Těchto patnáct procent prezentuje zhruba 12 milionů korun. Tato skutečnost nám nedovoluje ohlížet se po dalších investicích.

Čeho byste ve městě rád dosáhl nebo se dočkal?
Mojí prioritou je samozřejmě dokončení započatých projektů financovaných Evropskou unií. Když jsme před třemi lety začínali na radnici, chtěli jsme otočit klesající křivku počtu obyvatel města.

Jedním z nástrojů bylo rozběhnutí bytové výstavby a zkvalitnění a zatraktivnění úrovně života ve městě. Tím jsme chtěli přilákat nové spoluobčany k trvalému bydlení do našeho města.

Proč máte rád Hořice?
Hořice mám rád, protože jsem se tu narodil a prožil svoje dětství. Jsem velmi úzce spjat s řadou lidí, se kterými jsem měl tu čest se poznat. Chodil jsem tu k panu Bittnerovi do houslí, učil se ve výtvarném kroužku u svého táty malovat, hrál za žáky fotbal, vyhrál s žákovským družstvem košíkové pod vedením pana Svobody „Pohár osvobození Bratislavy“.

S kamarády na sídlišti Pod Lipou organizoval desítky soutěží a her. Pubertu jsem strávil ve Smetanových sadech a u Riegerova obelisku s kytarou… O Praze se říká, že je srdcem Evropy. Já myslím, že někde udělali při měření chybu.

Co si přejete do roku 2010 Vy? Dal jste si do nového roku nějaká předsevzetí?
Já bych si do toho celého příštího roku přál, aby náš městský úřad a jeho zaměstnanci dokázali táhnout za jeden provaz a měli jeden společný zájem, na jehož konci je spokojený hořický občan.

Přál bych si také, aby královéhradečtí zastupitelé a hlavně jejich poradci vzali rozum do hrsti a přestali usilovat o nelogické sloučení Gymnázia a Obchodní akademie v Hořicích.